Νικητές

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία Δώρο
02/09/2019Netflix
03/09/2019Netflix
05/09/2019Κουτί με ζυμαρικά
06/09/2019Set μαχαιροπίρουνα
08/09/2019Set μαχαιροπίρουνα
08/09/2019Netflix
09/09/2019Netflix
10/09/2019Κουτί με ζυμαρικά
10/09/2019Netflix
11/09/2019Set μαχαιροπίρουνα
12/09/2019Set μαχαιροπίρουνα
13/09/2019Netflix
14/09/2019Set σερβίτσια
15/09/2019Netflix
17/09/2019Set Χύτρες
17/09/2019Netflix
18/09/2019Κουτί με ζυμαρικά
19/09/2019Set μαχαιροπίρουνα
20/09/2019Netflix
20/09/2019Set μαχαιροπίρουνα
21/09/2019Set σερβίτσια
22/09/2019Set σερβίτσια
22/09/2019Set μαχαιροπίρουνα
24/09/2019Netflix
26/09/2019Set μαχαιροπίρουνα
26/09/2019Netflix
01/10/2019Pasta Party
26/09/2019Κουτί με ζυμαρικά
27/09/2019Set μαχαιροπίρουνα
27/09/2019Set Χύτρες
28/09/2019Set σερβίτσια
28/09/2019Netflix
29/09/2019Set μαχαιροπίρουνα
29/09/2019Set σερβίτσια
30/09/2019Netflix
30/09/2019Netflix
01/10/2019Set μαχαιροπίρουνα
01/10/2019Set μαχαιροπίρουνα
02/10/2019Set Χύτρες
02/10/2019Netflix
04/10/2019Κουτί με ζυμαρικά
04/10/2019Set σερβίτσια
05/10/2019Netflix
05/10/2019Set μαχαιροπίρουνα
06/10/2019Netflix
07/10/2019Netflix
07/10/2019Set σερβίτσια
08/10/2019Set μαχαιροπίρουνα
09/10/2019Netflix
09/10/2019Netflix
09/10/2019Netflix
10/10/2019Set σερβίτσια
11/10/2019Set σερβίτσια
12/10/2019Κουτί με ζυμαρικά
12/10/2019Netflix
13/10/2019Set μαχαιροπίρουνα
13/10/2019Netflix
14/10/2019Netflix
14/10/2019Set μαχαιροπίρουνα
15/10/2019Netflix
15/10/2019Netflix
16/10/2019Set σερβίτσια
16/10/2019Set μαχαιροπίρουνα
17/10/2019Netflix
17/10/2019Set Χύτρες
22/10/2019Set σερβίτσια
24/10/2019Set Χύτρες
26/10/2019Netflix
05/11/2019Pasta Party
01/11/2019Netflix
01/11/2019Set μαχαιροπίρουνα
02/11/2019Netflix
02/11/2019Set μαχαιροπίρουνα
03/11/2019Set σερβίτσια
04/11/2019Netflix
04/11/2019Κουτί με ζυμαρικά
05/11/2019Set μαχαιροπίρουνα
06/11/2019Set μαχαιροπίρουνα
07/11/2019Set Χύτρες
07/11/2019Netflix
08/11/2019Set σερβίτσια
09/11/2019Netflix
09/11/2019Set μαχαιροπίρουνα
10/11/2019Netflix
12/11/2019Netflix
12/11/2019Set Χύτρες
13/11/2019Set μαχαιροπίρουνα
13/11/2019Netflix
14/11/2019Netflix
14/11/2019Κουτί με ζυμαρικά
15/11/2019Set μαχαιροπίρουνα
16/11/2019Set σερβίτσια
17/11/2019Netflix
17/11/2019Set μαχαιροπίρουνα
18/11/2019Set μαχαιροπίρουνα
18/11/2019Netflix
18/11/2019Κουτί με ζυμαρικά
19/11/2019Set μαχαιροπίρουνα
20/11/2019Set μαχαιροπίρουνα
20/11/2019Netflix
21/11/2019Netflix
22/11/2019Netflix
22/11/2019Set Χύτρες
23/11/2019Set σερβίτσια
23/11/2019Netflix
24/11/2019Set μαχαιροπίρουνα
03/12/2019Κουτί με ζυμαρικά
03/12/2019Netflix
03/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
04/12/2019Netflix
04/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
04/12/2019Set σερβίτσια
05/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
05/12/2019Set σερβίτσια
06/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
06/12/2019Set Χύτρες
06/12/2019Netflix
07/12/2019Κουτί με ζυμαρικά
07/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
07/12/2019Pasta Party
07/12/2019Netflix
08/12/2019Netflix
08/12/2019Set Χύτρες
08/12/2019Netflix
11/12/2019Netflix
11/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
11/12/2019Set σερβίτσια
12/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
12/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
13/12/2019Set Χύτρες
14/12/2019Set σερβίτσια
15/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
15/12/2019Κουτί με ζυμαρικά
16/12/2019Set Χύτρες
18/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
19/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
20/12/2019Netflix
21/12/2019Netflix
21/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
22/12/2019Netflix
29/12/2019Netflix
29/12/2019Set Χύτρες
30/12/2019Netflix
30/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
31/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
31/12/2019Netflix
31/12/2019Set μαχαιροπίρουνα
31/12/2019Netflix
31/12/2019Set μαχαιροπίρουνα

Η λίστα με τους νικητές του διαγωνισμού ανανεώνεται κάθε 15 ημέρες.