Όροι συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ MISKO 2019
«ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗ»

Ακολουθούν οι από 28/12/2019 τροποποιημένοι όροι του διαγωνισμού.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Barilla Hellas Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων» και τον διακριτικό τίτλο «Barilla Hellas Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Πάππου 26 & Ακράγαντος, ΤΚ 104 42), με ΑΦΜ: 094141969, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΘΕΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «DAY 6 ADVERTISING», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Ηρώδου Αττικού 6), με ΑΦΜ: 998685263, ΔΟΥ: Χαλανδρίου (εφεξής «Τεχνικός Ανάδοχος»), διοργανώνει διαγωνισμό μέσω του διαδικτυακού τόπου http://www.misko.gr/giorti για την κλήρωση δώρων σε όσους συμμετέχουν σε αυτόν (εφεξής «∆ιαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους:

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον ∆ιαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι  του Διοργανωτή, του Τεχνικού Αναδόχου, της εταιρείας «CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό.

 

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ο ∆ιαγωνισμός θα διαρκέσει από την 2α Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 31η Ιανουαρίου 2020 και διαιρείται σε τέσσερις (4) αυτοτελείς περιόδους:

1η περίοδος από 02/09/2019 ώρα 00.00.01 έως 30/9/2019 ώρα 24.00.00,

2η περίοδος από 01/10/2019 ώρα 00.00.01 έως 04/11/2019 ώρα 24.00.00,

3η περίοδος από 05/11/2019 ώρα 00.00.01 έως 02/12/2019 ώρα 24.00.00 και

4η περίοδος από 03/12/2019 ώρα 00.00.01 έως 31/01/2020 ώρα 24.00.00.

 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στον διαδικτυακό τόπο www.misko.gr/giorti.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχει στη διάθεσή του ο Τεχνικός Ανάδοχος αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τον Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 

 

 

3. Τρόπος Συμμετοχής

3.1.        Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής μέσω σχετικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.misko.gr/giorti  του Διοργανωτή.

Έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής μέσω της σχετικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.misko.gr/giorti του Διοργανωτή είναι εκείνη για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

(α) Ο διαγωνιζόμενος καλείται να δηλώσει εάν θέλει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό. Στη συνέχεια καλείται να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής και να διαβάσει και αποδεχθεί την πολιτική απορρήτου & cookies του Διοργανωτή, τσεκάροντας-τικάροντας τα αντίστοιχα checkboxes.

Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνον εφόσον έχει γίνει αποδοχή των όρων συμμετοχής και της πολιτικής απορρήτου & cookies κατά τον παραπάνω τρόπο.

(β) Ο διαγωνιζόμενος συμπληρώνει το όνομα και το επώνυμό του, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail του.

(γ) Ο διαγωνιζόμενος συμπληρώνει τον μοναδικό κωδικό που αναγράφεται στο φυλλάδιο των ειδικών πολυσυσκευασιών ή στο αυτοκόλλητο των ειδικών μονών συσκευασιών «MISKO Κάθε Μέρα Γιορτή» του Διαγωνισμού.

Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή για τον Διαγωνισμό. Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 21/10 έως και 25/10, κάθε κωδικός θα αντιστοιχεί σε δύο συμμετοχές, μόνον όμως για την κλήρωση για τα «Μεγάλα Δώρα», όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω στο άρθρο 4 των παρόντων όρων. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει έως δέκα (10) φορές σε κάθε αυτοτελή περίοδο του Διαγωνισμού, δηλαδή έως σαράντα (40) φορές σε ολόκληρο τον Διαγωνισμό.  

 

Η καταμέτρηση των συμμετοχών των διαγωνιζόμενων θα γίνει με βάση τη διεύθυνση e-mail που δηλώνουν κάθε φορά κατά την έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής μέσω της σχετικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.misko.gr/giorti  του Διοργανωτή.

 

Οι συσκευασίες που έχουν τον κωδικό για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την κλήρωση είναι οι κάτωθι και φέρουν την ειδική σήμανση «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗ»:

 

Description

Barcode

SET MISKO  No6 3+1 6X2KG

5201010007910

SET MISKO  No10 3+1 6X2KG

5201010007934

SET MISKO MISKOTINI 2-0,40€ 12X1KG

5201010014963

SET MISKO ΛΑΖΑΝΙΑ 2-0,40€ 12X1KG

5201010014932

SET MISKO Νο2 2-0,40€ 12X1KG

5201010014918

SET MISKO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 2-0,40€ 9X1KG

5201010014949

SET MISKO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΔΡΟ 2-0,40€ 9X1KG

5201010014994

SET MISKO ΚΟΦΤΟ 2-0,40€ 6X1KG 

5201010015021

SET MISKO ΠΕΝΑΚΙ 2-0,40€ 6X1KG  

5201010014956

SET MISKO ΠΕΝΝΕ ΡΙΓΚΑΤΕ 2-0,40€ 6X1KG

5201010015052

SET MISKO ΤΡΙΒΕΛΑΚΙ 2-0,40€ 6X1kg

5201010014901

MISKO ΤΟΡΤΕΛΙΝΙ ΤΥΡΙ 20X250GR

5201010003127

MISKO ΤΟΡΤΕΛΙΝΙ ΤΥΡΙ 10X500GR

5201010008856

MISKO ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ No6 24Χ500GR

5201010009419

MISKO ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΠΕΝΝΕ ΡΙΓΚΑΤΕ 12Χ500GR

5201010015083

MISKO ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 12Χ500GR

5201010013188

ΜΙSΚΟ Χ.Σ. ΣΠΑΓΓΕΤΙ 24Χ500GR

5201010012242

MISKO X.Σ ΠΛΕΞΟΥΔΕΣ 12Χ500GR

5201010012327

 

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει δωρεάν, χωρίς αγορά προϊόντος, έναν (1) μοναδικό κωδικό συμμετοχής στον Διαγωνισμό, από τα γραφεία του Διοργανωτή (Πάππου 26 & Ακράγαντος, Αθήνα 104 42) κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.30 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ. Ο μοναδικός κωδικός  παρέχεται μόνον μία φορά στον συγκεκριμένο καταναλωτή μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού.

 

3.2.        Όλοι οι συμμετέχοντες, εφόσον ακολουθήσουν σωστά όλα τα παραπάνω βήματα, λαμβάνουν αυτομάτως μέρος σε στιγμιαία κλήρωση όπου διεκδικούν ένα από τα “instant win” δώρα του Διαγωνισμού. Παράλληλα, αποκτούν, επίσης αυτομάτως, το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη μεγάλη κλήρωση της αντίστοιχης αυτοτελούς περιόδου για να διεκδικήσουν ένα από τα μεγάλα δώρα του Διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι κατά την 4η αυτοτελή περίοδο του Διαγωνισμού και ειδικώς στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 31/1/2020, δεν θα γίνονται στιγμιαίες κληρώσεις και, επομένως, οι συμμετέχοντες δεν θα λαμβάνουν αυτομάτως μέρος σε στιγμιαία κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα από τα “instant win” δώρα του Διαγωνισμού, αλλά θα αποκτούν μόνον το δικαίωμα συμμετοχής στην μεγάλη κλήρωση της εν λόγω περιόδου.  

 

3.3.        Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα πληροφορούνται αμέσως εάν κέρδισαν ή όχι ένα από τα “instant win” δώρα καθώς θα βλέπουν μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 

(α) Στην περίπτωση που κερδίσει κάποιος συμμετέχων ένα Instant win δώρο, θα του εμφανιστεί το εξής μήνυμα: «Συγχαρητήρια! Μόλις κέρδισες ένα … (αναφέρεται το “instant win” δώρο) και μπήκες στην μεγάλη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις (1/10, 5/11, 3/12,  04/02/2020*) για να κερδίσεις ένα μοναδικό past party στον χώρο σου από τη ΜISKO. Για να ενημερωθείς για την παραλαβή του δώρου σου, κάλεσε στο 210 9287403 εντός 10 ημερών».

 

(β) Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν κερδίσει ένα instant win δώρο, αλλά θα αποκτήσει μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση, θα του εμφανιστεί το εξής μήνυμα: «Συγχαρητήρια! Μόλις κέρδισες μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις (1/10, 5/11, 3/12,  04/02/2020*) για ένα μοναδικό pasta party στον χώρο σου από τη MISKO».

 

(γ) Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν καταχωρήσει ορθά τον κωδικό ή έχει ξαναχρησιμοποιήσει τον κωδικό, θα του εμφανιστεί το εξής μήνυμα: «Ο κωδικός που συμπλήρωσες δεν είναι έγκυρος ή έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Προσπάθησε ξανά».

 

*Οι ημερομηνίες που θα εμφανίζονται στο μήνυμα ενημέρωσης του συμμετέχοντα θα διαμορφώνονται ανάλογα με την εκάστοτε αυτοτελή περίοδο στην οποία θα βρίσκεται ο διαγωνισμός.

 

3.4.        Κατά την διάρκεια και μετά το πέρας του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να ενημερώνει με e-mail, σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του, τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό οι οποίοι δήλωσαν στην φόρμα συμμετοχής ότι αποδέχονται τη λήψη ενημερωτικών e-mail.

 

4. Instant Win Δώρα & Μεγάλα Δώρα

Τα δώρα που μπορούν να κερδίσουν οι νικητές του Διαγωνισμού διακρίνονται σε Instant Win Δώρα & σε Μεγάλα Δώρα.

 

4.1. “Instant win” Δώρα:

1) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ από τα Cook-shop

 

 

ΠΡΟΙΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΗ/TEMAXIA ΑΝΑ ΣΕΤ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΕΤ ΧΥΤΡΕΣ MUNCHEN ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ FISSLER

 

086-113-03-000/0

ΧΥΤΡΑ 20CM

ΧΥΤΡΑ 24CM

ΗΜΙΧΥΤΡΑ 20 CM

 

15 SETS

ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ MEDITERRANEO ΜΠΛΕ EME

 

YM16VR/ME28

 

16 TEMAXIA

 

50 SETS

 

ΣΕΤ ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ LAGUNA MAXWELL & WILLIAMS  

(10) BLUE

ΜΠΟΛ 18CM COUPE DRIFTWOOD

ΠΙΑΤΟ ΦΡΟΥΤΟΥ 20CM WOVEN BLUE

ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟΥ 27CM WOVEN BLUE LAGUNA

Ή

(10) GREEN

 MΠΟΛ 18CM PORT LAGUNA

 ΠΙΑΤΟ ΦΡΟΥΤΟΥ 20CM CRYSTAL COVE GREEN

 ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟΥ 27CM CRYSTAL COVE GREEN

 

 

 


BI0428

 
BI0429

 
BI0433

 


BI0427

BI0430


BI0434

 

24 TEMAXIA

 

 
8TMX

 
8TMX

 
8TMX

 

 
8TMX

 
8TMX

 
8TMX

20 SETS

 

 

2) Ογδόντα (80) κάρτες Netflix των 25€

 

3) Δεκαπέντε (15) Δωροπακέτα MISKO, το κάθε ένα περιέχει τα εξής:

        - 1 τεμάχιο Σπαγγέτι Νο6 MISKO

        - 1 τεμάχιο Παστίτσιο Νο2 MISKO

        - 1 τεμάχιο Φιογκάκι MISKO

        - 1 τεμάχιο Κριθαράκι Μέτριο MISKO

        - 1 σετ σουβέρ 4 τεμαχίων

        - 1 τσάντα πολλαπλών χρήσεων

        - 1 πετσέτα κουζίνας

        - 1 notebook

        - 1 booklet συνταγών

 

4.2. Μεγάλα Δώρα:

 

Ένας (1) τυχερός νικητής κάθε αυτοτελούς περιόδου του Διαγωνισμού θα κερδίσει ένα πάρτυ ζυμαρικών (“pasta party”) στο σπίτι του ή σε όποιον άλλο χώρο υποδείξει, κατόπιν συνεννόησης και αποδοχής με τον Διοργανωτή.

 

Ο νικητής οφείλει να εξαργυρώσει το δώρο του εντός τριών  (3) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης.  

 

To κάθε πακέτο δώρου “pasta party” είναι για έως 15 άτομα συνολικά και περιλαμβάνει:

- Προσκλήσεις για καλεσμένους

- Διακόσμηση του χώρου. Η διακόσμηση θα διαφοροποιείται ανάλογα το είδος pasta party που θα επιλέξει ο νικητής. Τα pasta party χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

        1. Παιδικό party (Kids Pasta Party)

        2. Aπλό Pasta Party (Friends Pasta Party)

        3. Party Γενεθλίων (Birthday Pasta Party)

        4. Οικογενειακό τραπέζι (Family Pasta Party)

- Παροχή εξοπλισμού (καρέκλες/τραπέζια/τραπεζομάντηλα) και είδη σερβιρίσματος

- Υπηρεσία catering που θα αναλάβει να μαγειρέψει «ζυμαρικές» δημιουργίες με προϊόντα  MISKO και όχι μόνo

-MENU*

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
PASTA PARTY

WELCOME DRINK

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΚΥΡΙΩΣ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

 

 

 

 

 

 

Friends

Moscato D'Asti

Μπρουσκέτα με προσούτο, ρόκα και παρμεζάνα

Σπανάκι, ρόκα, κολοκύθι ψητό, αβοκάντο, φινόκιο, ανθότυρο και dressing εσπεριδοειδών

Κριθαρώτο με καραβίδα

Ποικιλία από μικρές γλυκές παρουσίες

 

 

Πέννες αλα κρεμ με μανιτάρια, πλευρώτους και παρμεζάνα

Μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο, φρέσκο κρεμμυδάκι, αρωματικά και dressing από γιαούρτι

Ριγκατόνι au gratin με μανιτάρια, κρέμα τυριού και λάδι τρούφας

 

 

 

 

 

Πέννες με μοσχαράκι γάλακτος, μανιτάρια Ευβοίας και γραβιέρα

 

 

 

 

 

 

 

Kids

Φρέσκια φυσική λεμονάδα

Mini Pizza

Καρδιές σαλάτας με κοτόπουλο, μπέικον, φυστίκια αιγίνης και vinaigrette

Πέννες αλά κρεμ με μπέικον

Cup cakes με γλάσο ή τούρτα γενεθλίων

 

 

Mini burger με brioche, μπιφτεκάκι και τυρί

Sticks φρέσκων λαχανικών

Φιογκάκι με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας

 

 

 

 

Μακαρονοσαλάτα με αλλαντικά και πιπεριές

Γιουβέτσι με μοσχαράκι και σως φρέσκιας ντομάτας

 

Birthday

Moscato D'Asti

Μini ντάκο με μελιτζανοσαλάτα και ξινομυζήθρα

Πράσινα λαχανικά με ψητά σπαράγγια, αγκινάρες, τοματίνια αρωματισμένα με βασιλικό και σως αγιολί

Κριθαρότο με καραβίδα

Τούρτα γενεθλίων

 

 

Ταλιατέλες au gratin με μπέικον και τυριά

Μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο, φρέσκο κρεμμυδάκι, αρωματικά και dressing από γιαούρτι

Φιογκάκια με κολοκυθάκι, τομάτα και βασιλικό

 

 

 

 

 

Πέννες με μοσχαράκι γάλακτος, μανιτάρια και γραβιέρα

 

 

 

 

 

 

 

Family

Moscato D'Asti

Μπρουσκέτα με προσούτο, ρόκα και παρμεζάνα

Πράσινα λαχανικά με ψητά σπαράγγια, αγκινάρες, τοματίνια αρωματισμένα με βασιλικό και σως αγιολί

Σπαγγέτι Χρυσή Σειρά με καραβίδα

Ποικιλία από μικρές γλυκές παρουσίες

 

 

Τυρόπιτα με χειροποίητο φύλλο

 

Χρυσή Σειρά Πλεξούδες με μους κόκκινης πιπεριάς

Παστίτσιο

 

 

 

Πιροσκί με κιμά

 

Πέννες αλά κρεμ με μανιτάρια, πλευρώτους και παρμεζάνα

 

 

 

*To menu είναι ενδεικτικό και είναι στην ευχέρεια της διοργανώτριας να πραγματοποιήσει τυχόν αλλαγές.

- Ολοκληρωμένο service από την υπηρεσία catering που θα αναλάβει την ομαλή διεξαγωγή/ σερβίρισμα των πιάτων καθώς και την επαναφορά του χώρου στην αρχική του κατάσταση μετά το τέλος του pasta party.

- Αναμνηστικά δώρα για όλους τους καλεσμένους των pasta party.

 

4.3.        Τα δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του ∆ιαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα δώρα.

 

4.4.        Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και τον αριθμό́ αυτών, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού́ των τελικών νικητών, αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού www.misko.gr/giorti.

 

 

5. Τρόπος ανάδειξης νικητών

5.1.         “Instant win” Δώρα: Οι νικητές των Δώρων θα προκύψουν με κλήρωση τυχαίας επιλογής, με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων τα οποία αποκλείουν την ανθρώπινη παρέμβαση και εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Οι νικητές θα πρέπει να καλέσουν στο 210-9287403 εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού μηνύματος και να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση), ώστε να μπορεί να γίνει η αποστολή και παραλαβή του δώρου τους.

Τα “Instant win” δώρα θα αποσταλούν στους νικητές με courier, δωρεάν.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους νικητές των “instant win” δώρων δεν επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210 9287403 εντός 10 εργάσιμων ημερών ή δεν αποδεχθεί το δώρο του ή δεν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις παραλαβής του ή ακυρωθεί η συμμετοχή του λόγω παράβασης των παρόντων όρων, ο Διοργανωτής θα μπορεί να προβεί σε συμπληρωματική κλήρωση για τα μη διατεθέντα “instant win” δώρα, αμέσως μετά το πέρας των καθημερινών κληρώσεων (31/12/2019).

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διοργανωτής δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο-του εντός 30 ημερολογιακών ημερών, ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του, ή αν ο Διοργανωτής αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο χάνεται οριστικά και κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και ο τελευταίος δεν θα έχει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

 

5.2.        Μεγάλα Δώρα: Ο νικητής του μεγάλου δώρου κάθε αυτοτελούς περιόδου του Διαγωνισμού θα αναδειχθεί με ηλεκτρονική κλήρωση.

Θα διεξαχθούν τέσσερις (4) συνολικά κληρώσεις, στα γραφεία της «DAY 6 ADVERTISING» (Ηρώδου Αττικού 6, Χαλάνδρι), ενώπιον του δικηγόρου Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Μπένου.

Οι ημερομηνίες των κληρώσεων έχουν ως ακολούθως:

Κλήρωση 1ης περιόδου = Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019, ώρα 9.00 π.μ. (Αφορά συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί από τις 02/09/2019 έως και τις 30/09/2019)

Κλήρωση 2ης περιόδου = Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019, ώρα 9.00 π.μ. (Αφορά συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί από τις 01/10 έως και τις 04/11/2019)

Κλήρωση 3ης περιόδου = Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 9.00 π.μ.(Αφορά συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί από τις 05/11/2019 έως και τις 02/12/2019)

Κλήρωση 4ης περιόδου = Τρίτη  4 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 10.00 π.μ. . (Αφορά συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί από τις 03/12/2019 έως και τις  31/01/2020.

Από κάθε κλήρωση θα προκύψει ένας (1) τυχερός νικητής που θα κερδίσει το μεγάλο δώρο, ενώ θα κληρωθούν επίσης και από δύο (2) επιλαχόντες νικητές για την περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με κάποιον νικητή ή δεν αποδεχθεί το δώρο ή δεν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις παραλαβής του ή η συμμετοχή-του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

Οι μεγάλοι τυχεροί θα ενημερωθούν είτε με e-mail, είτε στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει και έχουν υποχρέωση να αποδεχτούν το δώρο τους εντός των επόμενων δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Μετά την προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει καταστεί εφικτή η επικοινωνία, τότε ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο δώρο, το οποίο προσφέρεται στον 1ο επιλαχόντα με την ίδια  ακριβώς διαδικασία. Οι ενέργειες ειδοποίησης & επικοινωνίας αποδεικνύονται πλήρως από τη γραπτή καταγραφή του σχετικά επιφορτισμένου εκπροσώπου του Διοργανωτή και η απόφασή του στο ζήτημα αυτό θα είναι οριστική.

 

5.3.        Για την πραγματοποίηση του πάρτυ ζυμαρικών απαιτείται κράτηση. Κάθε Νικητής θα πρέπει να ολοκληρώνει την κράτηση με τον Διοργανωτή τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία που θέλει να πραγματοποιηθεί το πάρτυ. Το πάρτυ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, εξαιρουμένων των ημερομηνιών επίσημων ή/και τυχόν τοπικών αργιών ή εορτών.

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής ακυρώσει την κράτησή του, χάνει το δώρο και δεν θα έχει δικαίωμα να ζητήσει τον επαναπρογραμματισμό του πάρτυ, ούτε τη μετάθεσή του σε άλλη ημερομηνία.

 

6. Περιορισμός ευθύνης Διοργανωτή

6.1.        Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στη διάθεση των δώρων του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, εξαιτίας ή με αφορμή τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

 

6.2.        Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία τα προαναφερόμενα “Instant win” δώρα του Διαγωνισμού διαφοροποιηθούν σε σχέση με τη μάρκα, το μοντέλο, το χρώμα και λοιπά χαρακτηριστικά τους λόγω εξάντλησης, έλλειψης, ή αδυναμίας του προμηθευτή των δώρων.

 

6.3.        Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα του Διαγωνισμού και ουδεμία σχετική εγγύηση δίδει προς τους νικητές. Σε περίπτωση προβλήματος, οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται στους αντίστοιχους παραγωγούς ή στους αντιπροσώπους που διανέμουν τα προϊόντα αυτά στην Ελληνική αγορά.

 

6.4.        Οι τυχεροί νικητές των μεγάλων δώρων φέρουν αποκλειστικώς την ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του πάρτυ. Επίσης, ο Διοργανωτής, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού και της παροχής του πακέτου των μεγάλων δώρων του Διαγωνισμού θα κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από αυτούς τους τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

 

6.5.        Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

 

6.6.        Η συμμετοχή στoν Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και του Τεχνικού Συμβούλου.

 

7. Αποκλεισμός συμμετεχόντων

7.1.        Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σχετικά και στα υπόλοιπα άρθρα των παρόντων όρων, από τον Διαγωνισμό αποκλείονται:

(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

(β) Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής και την πολιτική απορρήτου & cookies του Διοργανωτή.

(γ) Όσοι δηλώσουν οποιοδήποτε ψευδές στοιχείο.

(δ) Όσοι χρησιμοποιήσουν αθέμιτα μέσα ή στοιχεία τρίτων για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

 

7.2.        Ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα αποκλεισμού, για τους παραπάνω λόγους, οποιουδήποτε συμμετέχοντος και σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες θα ευθύνονται έναντι του Διοργανωτή για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

 

8. Δημοσιότητα

Τα στοιχεία των νικητών (όπως τα έχουν καταχωρήσει στην φόρμα συμμετοχής) θα αναρτώνται σε σχετική σελίδα στο διαδικτυακό τόπο www.misko.gr/giorti.

 

9. Δημοσιότητα όρων.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.misko.gr/giorti. Κάθε συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών θα γίνεται παραδεκτά με ανακοίνωση στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και δεσμεύει τους πάντες ως προς το περιεχόμενό της.

 

10. Προσωπικά Δεδομένα

10.1.        H “BARILLA HELLAS A.E.”, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού τα δεδομένα κάθε συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό, που περιλαμβάνονται στη σχετική επιγραμμική φόρμα: http://www.misko.gr/giorti.

Η ως άνω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, (β) την κλήρωση των νικητών, (γ) την ταυτοποίηση και δημόσια ανακοίνωση των νικητών, (δ) την αποστολή των δώρων, και (ε) την ανταπόκριση του Διοργανωτή στις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τον Διαγωνισμό.

 

10.2.        Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δύναται να λαμβάνει χώρα από συνεργάτιδα εταιρεία, που εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενώ η αποστολή των δώρων θα εκτελείται από εταιρεία courier. Ο Διοργανωτής ενδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και περαιτέρω εκτελούντων την επεξεργασία για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

10.3.        Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα ξεπερνά κατ' ανώτατο όριο τους τρεις (3) μήνες μετά το πέρας του Διαγωνισμού.

 

10.4.        Κάθε συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία καθώς και εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, τα οποία μπορεί να ασκεί με αποστολή σχετικής επικοινωνίας προς την BARILLA HELLAS ΑΒΕΕ στο ακόλουθο e-mail επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Περαιτέρω, εφόσον θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του, κάθε Συμμετέχων μπορεί να προσφεύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

11. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία– εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.